KAYNAKLAR

Borusan CAT Dijital Risk Yönetimi Projesi canlı kullanımda!

Borusan CAT Dijital Risk Yönetimi projemiz canlı kullanımda. Yaklaşık 7 ay süren proje çalışmaları sonucunda; en güncel yaklaşımlar kullanılarak risk yönetim pratikleri operasyonel süreçlere tam anlamıyla entegre edildi.

Dijital Risk Yönetimi Projesi ile Borusan CAT’in çevik, müşteri odaklı ve dijital bir organizasyon olma vizyonu dahilinde aşağıdaki kazanımlar sağlandı:

 • Tüm ülke ve endüstrilerde tek bir risk anlayışı benimsenmesi,
 • Risklerin dokümante edilmesi ve kurumsal risk hafızasının oluşturulması,
 • Risk yönetim birimi ile iş birimleri arasındaki iletişimin sağlanması,
 • Risklere karşı alınacak aksiyonların sistemsel takibinin yapılması ve bu vesileyle risk yönetim performansının sürekli ölçümlenmesi,
 • Alacak risklerinin sürekli izlenmesi ve risk yönetim süreçleri ile alacak takip süreçlerinin entegrasyonu,
 • Risk yönetiminin yatırım/proje süreçlerine entegre edilmesi

Bu kazanımların sağlanması adına Dijital Risk Yönetimi Projesi iki ayrı fazda canlı kullanıma alındı. İlk fazında;

 • Vadeli satış anlaşmalarına risk yönetim süreçleri entegre edildi ve bu sayede alacak riski çok daha etkin bir şekilde yönetilmeye başlandı.
 • Proje, yatırım ve işletme sermayesi ilişkili riskler tek bir platformdan takip edilmeye başlanarak, aksiyon planlarının takibi otomatize edildi.
 • Tüm risklerin ve aksiyonların endüstri ve ülke bazlı izlenebilmesi adına kapsamlı raporlar geliştirildi.

Projenin başarı ile geçen ilk fazından sonra ise ikinci fazında ise;

 • Mevcut alacaklara yönelik konsolidasyon raporları geliştirildi.
 • Konsolidasyon raporlarında, ülke/endüstri seviyesinden başlayan alacak takip kabiliyetleri müşteri seviyesine kadar detaylandırıldı.
 • Mevcut alacakların takibi için aksiyon takip süreçleri devreye alındı.
 • Borusan CAT’in ülke/endüstri bazlı alacak takip performansı anahtar risk göstergelerine bağlanarak sürekli olarak izlenmeye başlandı.
 • Ülke bazlı politik ve finansal risklerin periyodik olarak izlenmesi sağlandı.
Paylaş

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.