Çözümler

Entegre risk yönetimi uygulamalarınızı dijitalleştirmek için atmanız gereken tüm adımlarda size yardımcı olmaya hazırız.

SoD Analizi

SAP Access Control ve SAP Cloud IAG ile tüm bulut ve on-premise sistemlerinizdeki SoD süreçlerinizi yalınlaştırın.

Icon/colorful/login

Sistemler arası risk analizleri gerçekleştirerek SAP uygulamalarındaki potansiyel erişim risklerinin tespiti

Icon/colorful/lock

Uygunsuz erişimi azaltmak için mevcut risk durumuna gerçek zamanlı görünürlük kazandırılması

Icon/colorful/reduce-price

Erişim riski ihlallerinin mali etkisinin ölçülmesi ile denetim maliyetlerini azaltılması

Otomatik Yetkilendirme

SAP Access Control ile esnek iş akışlarını kullanarak kullanıcıların tüm uygulamalarınıza otomatik olarak erişmesini sağlayın.

Icon/colorful/id

Tüm kullanıcılar ve uygulamalar için kullanıcı ve yetki yönetiminin birleştirilmesi

Icon/colorful/hierarchy

Organizasyonel şemadan beslenen, iş akışı odaklı erişim talepleriyle birden fazla sisteme aynı anda erişim sağlanması

Icon/colorful/documents-chart

Yetki taleplerinde gerçek zamanlı riski analizleri ile sistemlerin her zaman güvende tutulması

Sıfır Güven ve Acil Erişim Yönetimi

SAP sistemlerinizdeki ayrıcalıklı erişim işlemlerini sürekli izleyin.

Icon/colorful/panel

Tüm SAP acil durum erişim oturumlarını tek bir panelden yönetme

Icon/colorful/password-cursor

Sistemsel sorunların çözülmesi amacıyla kullanıcılara erişim izni vererek onlara geçici olarak geniş, ancak düzenlenmiş bir erişim sağlanması

Icon/colorful/siren

Acil durum oturumlarında riskli veya hassas verilere yapılan erişimlere dair proaktif bildirimlerin gönderilmesi

Uygulamalar Arası Rol Yönetimi

Farklı iş uygulamalarında kullanılan rolleri tek bir iş rolü içerisinde yönetin.

Icon/colorful/password-key

Tüm iş uygulamalarındaki rollerin tek bir platformda takip edilmesi

Icon/colorful/user-network

Birden çok sistemden gelen rolleri tek bir iş rolünde birleştirilerek yetkilendirme sürecinde etkinliğin arttırılması

Icon/colorful/user-stats

İş rolleri için sistemler arası risk analizlerinin yapılması

Sürekli Kontrol İzleme

Kontrolleri sürekli izleyerek süreçlerinizdeki tutarsızlıkları otomatik olarak tespit edin.

Icon/colorful/test

İş süreçlerine gömülü gerçek zamanlı, otomatik kontroller kurulması

İstisna tabanlı kontrol izleme amacıyla farklı veri kaynaklarından beslenen kullanıma hazır yüzlerce iş kuralı

Icon/colorful/slider

Merkezi kontroller vasıtasıyla tüm lokasyonlarda standartlaşmış kontrol kütüphanesinin oluşturulması

Regülasyonlara Uyum

SAP Process Control ile yerel ve global tüm regülasyonlara uyum sağlayın.

Icon/colorful/list-share

Kontrollerin, iş süreçlerinin ve verilerin şirketin tabi olduğu birden çok regülasyon kapsamında yönetilmesi

Icon/colorful/meeting

Yönetmeliklere uyma çalışmaları kapsamında süreç sahipleri ile işbirliğinin arttırılması

Icon/colorful/checklist-pen

Tüm lokasyon ve operasyonlarda, regülasyonlara uyum, öz değerlendirme ve test süreçlerinin iyileştirilmesi

Yeni Nesil Risk Yönetimi

SAP Risk Management ile risk yönetimini süreçlerinize entegre edin ve risk yönetiminde otomasyonu sağlayın.

Icon/colorful/code

Şirket genelindeki tüm riskleri tek bir platformdan, tek bir metodolojiyle yönetilmesi

Icon/colorful/team

Riskler, aksiyonlar ve kontrol ihlalleri ile ilgili risk, denetim ve uyum ekipleri arasında tam uyum ve işbirliği sağlanması

Icon/colorful/switch

Otomatik risk göstergeleri oluşturulması ile risklerin gerçekleşmeden önce tespiti

Risk Konsolidasyonu

Kurumsal risklerinizi süreçsel ya da lokasyon bazında gruplayın ve bu risklerin kurumunuza toplam etkisini sürekli izleyin.

Icon/colorful/performance-decrease

Risklerin lokasyon ya da süreç gibi farklı boyutlarda konsolide edilmesi için harcanan eforda azalma sağlanması

Icon/colorful/monitor-chart

Yönetim kurulu seviyesindeki riskleri konsolide edilebilmesi için risklerin yalnızca operasyonel seviyede değerlendirilmesi

Icon/colorful/cog-square

Risklerin konsolide edilmesi ile öznelliği azaltılması ve risklere dair nicel bir yaklaşım sağlanması

Denetimin Dijitalleştirilmesi

İş birliğini ve otomasyonları destekleyen, tüm denetim verimliliğini geliştiren bir denetim yönetimi çözümü kullanın.

Icon/colorful/conversation

Süreç, risk ve iç kontrol uzmanları ile işbirliğinin sağlanması ve tüm denetim yaşam döngüsünün yönetilmesi

Icon/colorful/clock

Tekrar eden ve zaman alan denetim operasyonlarını azaltmak için tüm kontrol sonuçları, test planları ve risk verileri ile entegre bir denetim platformu kurulması

Icon/colorful/report-add

Word belgelerinde tek bir dakika bile harcamadan denetim raporlarının oluşturulması

Büyük Veride Anomali Tespiti

SAP Business Integrity Screening çözümünü kullanarak kritik iş süreçlerinizin güvenilirliğini sağlamak için hatalar, israf, suistimal ve diğer anomalilerin üstesinden gelin.

Icon/colorful/cloud-warning

Büyük verideki anomalilerin gerçek zamanlı tespitinin sağlanması

Icon/colorful/card-disable

Süreçlere entegre olarak suistimalin gerçekleştiği anda engellenmesi

Icon/colorful/chip

Değişen koşullara uyum sağlamak için tahmine dayalı analitikler ve makine öğrenimi algoritmalarına dayalı yöntemlerin kullanılması

Hassas/kişisel verilerin uçtan uca yönetimi

Güvenlik ve gizlilik gereksinimlerini yalınlaştırın, risk değerlendirmelerini otomatikleştirin ve regülasyonlara uyum sağlayarak veri gizliliği prosedürlerinizi yönetin.

Icon/colorful/surveillance

Gerçek zamanlı anomali/ siber saldırı tespiti ile SAP uygulamalarına yönelik dahili ve harici saldırılarının tespiti

Icon/colorful/user-settings

Kişisel ve hassas verilerin yönetilmesi ve bu verilerin regülasyon ve süreçlerle eşleştirilmesi

Icon/colorful/programming-monitor

Uygulama düzeyindeki tehditlerin ve güvenlik açıklarının gerçek zamanlı izlenmesi

İş süreçlerinizi gelişen teknolojilerle desteklemek işimizin ana hedefidir.

icon single line purple
icon double line pink